Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi? – NEJA Gemstones

Bởi startupvn

Contents

Xem tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 nên sinh con năm nào thì tốt đẹp, hợp tuổi bố mẹ nhất để mang lại may mắn, thành công cho cả con và gia đình?

Xem tuổi sinh con, nếu lựa chọn được năm thích hợp để sinh con, không những cha mẹ hoàn toàn có thể củng cố niềm hạnh phúc mái ấm gia đình, thậm chí còn em bé sẽ mang lại suôn sẻ để cha mẹ có thời cơ thăng chức, quy trình nuôi dạy con sau này cũng thuận tiện hơn .
Để nhìn nhận được sự xung hợp tuổi con với cha mẹ cần dựa vào những tiêu chuẩn như : Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra Tóm lại nhìn nhận chi tiết cụ thể sự xung hợp giữa những yếu tố .

a. Ngũ hành sinh khắc

Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát (1,5 điểm), cha mẹ hợp con là Đại Cát (2 điểm), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung (0 điểm), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Do đó theo tuvingaynay.com chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa (1 điểm) là không tương sinh và không tương khắc với con.

b. Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ luân hồi 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có những cặp tương xung ( xấu ) và tương hóa ( tốt ). Thiên can của cha mẹ tương hóa ( 1 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa ( 0,5 điểm ) là không tương hóa và không tương xung với con .

c. Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ luân hồi 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho những năm. Hợp xung của Địa chi gồm có Tương hình ( trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau ), Lục xung ( 6 cặp tương xung ), Lục hại ( 6 cặp tương hại ), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp ( 2 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa ( 1 điểm ) là không tương hợp và không tương xung với con .
Vậy chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi cha mẹ ?

Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh gì?

Nam và nữ sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Thất Lý Chi Mã, tức Con Ngữa Trong Nhà. Mệnh Thổ – Lộ Bàng Thổ – nghĩa là đất ven đường .
Theo tử vi thời nay, người sinh năm 1990 cầm tinh con ngựa chiến
Can chi ( tuổi theo lịch âm ) : Canh Ngọ
Xương con ngựa, tướng tinh con vượn
Con nhà Huỳnh Đế – Bần cùng
Mệnh người sinh năm 1990 : Lộ Bàng Thổ
Tương sinh với mệnh : Hỏa, Kim
Tương khắc với mệnh : Mộc, Thủy
Cung mệnh nam : Khảm thuộc Đông tứ trạch
Cung mệnh nữ : Cấn thuộc Tây tứ trạch
Đọc thêm : Sinh năm 1990 mệnh gì ? Những điều cần biết về người tuổi Canh Ngọ

Tuổi Ất Hợi 1995 mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1995 tuổi Ất Hợi, tức tuổi con heo. Thường gọi là Quá Vãng Chi Trư, tức Lợn hay đi. Mệnh Hỏa – Sơn Đầu Hỏa – nghĩa là lửa trên núi .
Theo tử vi thời nay, người sinh năm 1995 tuổi con Lợn
Can chi ( tuổi theo lịch âm ) : Ất Hợi
Xương con lợn, tướng tinh con hươu
Con nhà Xích đế – Cô bần
Mệnh người sinh năm 1995 : Mệnh Sơn Đầu Hỏa
Tương sinh với mệnh : Mộc và Thổ
Tương khắc với mệnh : Thủy và Kim
Cung mệnh nam : Khôn thuộc Tây tứ trạch
Cung mệnh nữ : Khảm thuộc Đông tứ trạch
Mời bạn tìm hiểu thêm : Sinh năm 1995 mệnh gì ? Những điều cần biết về người tuổi Ất Hợi

Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi?

1. Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm 2021 có tốt không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2021 tuổi Tân Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, tức Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành .

Niên mệnh của con là Thổ, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Hỏa. Như vậy: 

Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Thổ hòa Thổ => Bình

Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. => Đại cát

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 3/4 điểm

Tân, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Ất. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ trực xung với thiên can của con vì Ất khắc Tân => Hung

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 0.5 / 2 điểm

Sửu, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Hợi. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) => Hung

Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 1/4 điểm

Năm 2021 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 4.5 / 10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 không hợp tuổi sinh con năm 2021 .

2. Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm 2022 có tốt không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Hỏa. Như vậy: 

Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Thổ sinh Kim. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con. => Đại cát

Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Kim. Mệnh mẹ không tốt cho mệnh con. => Đại hung

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 2/4 điểm

Nhâm, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Ất. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm

Dần, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Hợi. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) => Cát

Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), hung. Nên Cát – hung trung hòa => Bình

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 3/4 điểm

Năm 2022 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con thông thường ( 6/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 hoàn toàn có thể sinh con năm 2022 .

3. Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Hỏa. Như vậy: 

Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Thổ sinh Kim. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con. => Đại cát

Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Kim. Mệnh mẹ không tốt cho mệnh con. => Đại hung

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 2/4 điểm

Quý, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Ất. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm

Mão, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Hợi. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung

Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) => Cát

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 2/4 điểm

Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 5/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 hoàn toàn có thể sinh con năm 2023 .

4. Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Hỏa. Như vậy: 

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát

Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Hỏa hòa Hỏa => Bình

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 2.5 / 4 điểm

Giáp, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Ất. Như vậy:

Thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì Giáp khắc Canh => Hung

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 0.5 / 2 điểm

Thìn, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Hợi. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :

Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 5/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 hoàn toàn có thể sinh con năm 2024 .

5. Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Hỏa. Như vậy: 

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát

Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Hỏa hòa Hỏa => Bình

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 2.5 / 4 điểm

Ất, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Ất. Như vậy:

Thiên can của bố và thiên can của con tương hợp vì Ất hợp Canh => Cát

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 1.5 / 2 điểm

Tị, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Hợi. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Xung (Tỵ xung Hợi) và phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) => Hung

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 1/4 điểm

Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 5/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 hoàn toàn có thể sinh con năm 2025 .

6. Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức ngựa chiến chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Hỏa. Như vậy: 

Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Thổ khắc Thủy. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh con không tốt cho mệnh mẹ. => Tiểu hung

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 0/4 điểm

Bính, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Ất. Như vậy:

Thiên can của bố trực xung với thiên can của con vì Canh khắc Bính => Hung

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 0.5 / 2 điểm

Ngọ, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Hợi. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tương hình (Ngọ chống Ngọ) => Hung

Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Hợi tuyệt Ngọ) => Hung

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 0/4 điểm

Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 0.5 / 10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 không hợp tuổi sinh con năm 2026 .

7. Chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thổ, niên mệnh của mẹ là Hỏa. Như vậy: 

Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Thổ khắc Thủy. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh con không tốt cho mệnh mẹ. => Tiểu hung

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 0/4 điểm

Đinh, thiên can của bố là Canh, thiên can của mẹ là Ất. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm

Mùi, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Hợi. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) => Cát

Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) => Cát

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :
Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 4/4 điểm

Năm 2027 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 5/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 hoàn toàn có thể sinh con năm 2027 .

Các năm khác sinh con hợp với hai bạn là : 2018 ( 6/10 điểm ), 2030 ( 6.5 / 10 điểm ), 2039 ( 6.5 / 10 điểm ) .
Theo tuvingaynay.com !

Chồng Canh Ngọ vợ Ất Hợi sinh con năm 2021 có tốt không?

Năm 2021 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 4.5 / 10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 không hợp tuổi sinh con năm 2021 .

Chồng 1990 vợ 1995 sinh con năm 2022 có tốt không?

Năm 2022 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con thông thường ( 6/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 hoàn toàn có thể sinh con năm 2022 .

Chồng 1990 vợ 1995 sinh con năm nào tốt?

Các năm sinh con hợp với hai bạn là : 2018 ( 6/10 điểm ), 2022 ( 6/10 điểm ), 2030 ( 6.5 / 10 điểm ), 2039 ( 6.5 / 10 điểm ) .

Share this:

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

You may also like

Để lại bình luận