Tuổi Tân Sửu hợp với tuổi nào?

Bởi startupvn
Tuổi Tân Sửu hợp làm ăn với những tuổi nào? Tuôi 1961 hợp với những tuổi nào?

NAM MẠNG

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
N ếu trong sự làm ăn hay tăng trưởng công danh sự nghiệp, bạn nên lựa những tuổi này mà cộng tác hay hợp tác thì có phần tốt đẹp, thâu được những thắng lợi về tài lộc, đó là những tuổi : Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ. Kết hôn hay làm ăn với những tuổi này thì được tốt .

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc kết hôn, bạn nên lựa chọn những tuổi này thì đời sống bạn có nhiều tốt đẹp và có phần làm ăn được phát đạt giàu sang, đó là bạn kết hôn với những tuổi : Quý Mão, Ất Tỵ, Bịnh Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi. Nếu kết hôn với những tuổi trên bạn sẽ tạo được đời sống giàu sang phong phú .

Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì bạn chỉ tạo được đời sống trung bình mà thôi, vì những tuổinày chỉ hạp vào đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là những tuổi : Nhâm Dần, Mậu Thân .

Nếu kết hôn với những tuổi này, đời sống của bạn chỉ tạo được một đời sống khả dĩ bảo vệ cho cuộc sống ở mức trung bình và chỉ sống trong sự bần hàn triền miên, đó là bạn kết hôn với những tuổi : Giáp Thìn, Bính Thìn .

Có những năm không hạp tuổi, nếu bạn tính việc hôn nhân gia đình sẽ không thành, hay thành thì sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi : 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Những năm mà không nên cưới vợ, nếu cưới vợ thì gặp cảnh trên .

Sanh vào những tháng này cuộc đời bạn sẽ có nhiều vợ, đó là sanh vào những tháng: 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm lịch.

Tuổi Tân Sửu có những năm khó khăn vất vả nhất là những năm ở vào số tuổi : 18, 24, 28 và 33 tuổi. Những tuổi này đề phòng tai nạn thương tâm hay bịnh tật ..

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
N hững tuổi sau đây, bạn không nên kết hôn hoặc hợp tác làm ăn, vì kết hôn hay hợp tác làm ăn bạn sẽ bị biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc sống. Đó là bạn kết hôn với những tuổi : Tân Sửu đồng tuổi, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất, Ất Mùi .

Như
đã nói ở trên, khi phạm nhằm tuổi Đại Kỵ, bạn nên giản dị và cẩn thận
đến mức tối đa trong cuộc sống cũng như trong việc làm ăn. Về việc hôn
nhân hạnh phúc, nếu gặp tuổi đại kỵ thì nên âm thầm kết duyên hơn là làm
rầm rộ, kỵ nhất là mâm trầu hay ra mắt bà con cha mẹ. Đây là vấn đề tạm
thời, chứ thậTra gặp tuổi Đại Kỵ mà hiệp hôn hay làm ăn thì quá khó
khăn trong vấn đề tài lộc, lẫn công danh và sự nghiệp. Nên tùy theo năm
mà cúng sao hạn, nếu gặp hạn trường hợp kết hôn, giao dịch với tuổi Đại
Kỵ, vì sao hạn mỗi năm khác và thay đổi suốt 60 năm.

NỮ MẠNG

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
S
au đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, nếu hùn hạp hay giao
dịch tiền bạc sẽ có thể thâu được nhiều kết quả tốt đẹp, đó là các tuổi:
Quý Mão, Ất Tỵ, Kỷ Dậu.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
N
ếu kết hôn với nhưng tuổi sau đây, cuộc đời bạn có thể được sống trong
sự cao sang quyền quý, đó là kết hôn với các tuổi: Quý Mão, Ất Tỵ, Kỷ
Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi.

Những tuổi trên rất hạp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên lẫn tài lộc, nên có thể sẽ tạo được một cuộc sống cao sang, giàu có.

Nếu
bạn kết hôn với những tuổi nầy, đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc
sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Nhâm Dần, Mậu
Thân. Những tuổi nầy chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không
hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu
kết duyên với những tu���i nầy, đời sống của bạn có thể bị nghèo khổ, đó
là bạn kết duyên với các tuổi: Giáp Thìn, Bính Thìn. Những tuổi nầy
không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và tài lộc, nên bạn khó mà
tạo được một cuộc sống như ý muốn.

Những
năm nầy bạn không nên kết hôn. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi:
18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi. Nếu kết hôn vào những năm trên, bạn
có thể sẽ phải gặp cảnh xa vắng triền miên.

Sanh vào những tháng nầy, bạn có số đa phu hay nhiều chồng. Đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 4, và 5 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Tuổi
Tân Sửu có những năm khó khăn nhứt, đó là những năm mà bạn ở vào số
tuổi 24, 26 và 31 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng tai nạn hay bịnh tật,
có hao tài vào những năm nầy.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi
Tân Sửu có những năm khó khăn nhứt, đó là những năm mà bạn ở vào số
tuổi 24, 26 và 31 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng tai nạn hay bịnh tật,
có hao tài vào những năm nầy.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
N
ếu bạn xuất hành, vào những ngày lẻ, tháng chẵn vò giờ chẵn thì hay
nhứt, việc làm ăn sẽ gặp được nhiều kết quả tốt đẹp, nhiều thắng lợi
trong cuộc đời, không sợ bị thất bại trong mọi trường hợp của đời sống
bạn.

(ST)

You may also like

Để lại bình luận