Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên [Mới nhất]

Bởi startupvn

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Phu-Yen.1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác lập trên cơ sở khảo sát mặt phẳng giá trên địa phận tỉnh Phú Yên tại thời gian công bố và đã gồm có những loại thuế và phí theo lao lý ( chưa gồm có Hóa Đơn đỏ VAT ) .
Chủ góp vốn đầu tư và những cơ quan tổ chức triển khai tham gia hoạt động giải trí xây dựng khi sử dụng thông tin về giá vật liệu xây dựng để lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình phải địa thế căn cứ vào nhu yếu phong cách thiết kế, vị trí xây dựng khu công trình, khu vực phân phối vật liệu xây dựng, giá theo công bố, báo giá của đơn vị sản xuất, nhà phân phối để xem xét, lựa chọn loại vật liệu xây dựng đạt chuẩn và xác lập giá vật liệu xây dựng tương thích với giá thị trường, phân phối tiềm năng góp vốn đầu tư, tránh tiêu tốn lãng phí, thất thoát .

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên các thời điểm

Quý I năm 2021

Công bố số 14 _CBGVL_SXD ngày 01.02.2021 CBGVL tháng 1 năm 2021 Phú Yên
Công bố số 25 _CBGVL_SXD ngày 03.03.2021 CBGVL tháng 2 năm 2021 Phú Yên
Công bố số 42 _CBGVL_SXD ngày 02.04.2021 CBGVL tháng 3 năm 2021 Phú Yên

Quý II năm 2021

Công bố số 60 _CBGVL_SXD ngày 05.05.2021 CBGVL tháng 4 năm 2021 Phú Yên
Công bố số 73 _CBGVL_SXD ngày 03.06.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Phú Yên
Công bố số 95 _CBGVL_SXD ngày 05.07.2021 CBGVL tháng 6 năm 2021 Phú Yên

Quý III năm 2021

Công bố số 101 _CBGVL_SXD ngày 02.08.2021 CBGVL tháng 7 năm 2021 Phú Yên
Công bố số 106 _CBGVL_SXD ngày 06.09.2021 CBGVL tháng 8 năm 2021 Phú Yên

Quý I năm 2020

Công bố số 11_CBGVL_SXD ngày 03.02.2020 CBGVL tháng 1 năm 2020 Phú Yên

Công bố số 30 _CBGVL_SXD ngày 03.03.2020 CBGVL tháng 2 năm 2020 Phú Yên
Công bố số 59 _CBGVL_SXD ngày 01.04.2020 CBGVL tháng 3 năm 2020 Phú Yên

Quý II năm 2020

Công bố số 74 _CBGVL_SXD ngày 04.05.2020 CBGVL tháng 4 năm 2020 Phú Yên
Công bố số 101 _CBGVL_SXD ngày 03.06.2020 CBGVL tháng 5 năm 2020 Phú Yên
Công bố số 136 _CBGVL_SXD ngày 01.07.2020 CBGVL tháng 6 năm 2020 Phú Yên

Quý III năm 2020

Công bố số 162 _CBGVL_SXD ngày 03.08.2020 CBGVL tháng 7 năm 2020 Phú Yên
Công bố số 188 _CBGVL_SXD ngày 01.09.2020 CBGVL tháng 8 năm 2020 Phú Yên
Công bố số 220 _CBGVL_SXD ngày 02.10.2020 CBGVL tháng 9 năm 2020 Phú Yên

Quý IV năm 2020

Công bố số 241_CBGVL_SXD ngày 02.11.2020 CBGVL tháng 10 năm 2020 Phú Yên

Công bố số 271 _CBGVL_SXD ngày 03.12.2020 CBGVL tháng 11 năm 2020 Phú Yên
Công bố số 01 _CBGVL_SXD ngày 04.01.2021 CBGVL tháng 12 năm 2020 Phú Yên

You may also like

Để lại bình luận