Tình duyên tuổi Mậu Ngọ nam và nữ mạng

Bởi startupvn

Tình duyên tuổi Mậu Ngọ nam mạng như thế nào? Tình duyên tuổi Mậu Ngọ nữ mạng ra sao? Tử vi trọn đời tuổi Mậu Ngọ nam và nữ mạng có gì đặc biệt không?

Tình duyên tuổi Mậu Ngọ nam mạng:

TÌNH DUYÊN: V ề tình duyên vào lúc tuổi nhỏ cũng có nhiều khe khắt, cố
tìm mới được hưởng một hạnh phúc chân thật cho cuộc đời, vì vậy, vấn đề
tình duyên trải qua nhiều việc đau buồn. Nhưng muốn biết về vấn đề tình
duyên, bạn thay đổi như thế nào, bạn nên xem dưới đây để quyết định và
hiểu biết những diễn tiến về tình duyên của cuộc đời mình trong suốt
cuộc sống. Nếu bạn sanh vào những tháng này, cuộc đời bạn sẽ có ba lần
thay đổi tình duyên, hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3, 9
Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy cuộc đời bạn ít ra cũng phải
thay đổi hai lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào
những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng
nầy thì cuộc đời bạn hoàn toàn hạnh phúc chỉ một lần mà thôi, đó là bạn
sanh vào những tháng 1, 5 và 12 Âm lịch. Trên đây là những diễn tiến
trong đời bạn về vấn đề tình duyên của bạn, nên nhớ mình sanh vào những
tháng nào để biết số phận bạn còn thay đổi về tình duyên nữa hay không.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Tuổi Mậu Ngọ kết hôn với những tuổi này sẽ được sống
sang giàu vì hạp tuổi và thành công về việc hôn nhân, đó là các tuổi: Kỷ
Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ. Những tuổi này rất hạp trong
việc hiệp hôn và rất tốt cho việc ở đời, sẽ tạo được nhiều kết quả tốt
đẹp cho sự sống. Nếu bạn kết hôn và xây dựng hạnh phúc với những tuổi
này, chỉ có cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm
Tuất, Giáp Tý, Bính Thìn. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì cuộc
sống trở nên khó khăn nghèo túng, đó là kết hôn với các tuổi: Tân Dậu,
Ất Mão, Quý Dậu. Những năm này khắc tuổi, kỵ hiệp hôn, nếu hiệp hôn thì
không thành hay cam chịu cảnh xa vắng, đó là những năm mà bạn ở vào
tuổi: 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Bạn sanh vào những tháng này sẽ
có nhiều vợ, đó là sanh vào tháng 1, 3, 4, 6, 7 và 10 Âm lịch, thế nào
bạn cũng phải lâm vào cảnh hai vợ hoặc nhiều dòng con.

Tình duyên tuổi Mậu Ngọ nữ mạng:

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên tuổi Mậu Ngọ được chia làm ba trường
hợp như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn đối với
vấn đề tình duyên và hạnh phúc có ba lần thay đổi trong cuộc đời, đó là
bạn sanh vào những tháng: 3, 6 và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những
tháng nầy thì cuộc đời của bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình
duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 4, 7, 8, 9 và 11
Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn hoàn
toàn hưởng hạnh phúc toàn vẹn, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 5
và 12 Âm lịch.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân và hạnh phúc bạn nên lựa chọn
cho những tuổi nầy: Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ và Ất
Mão. Bạn kết duyên với tuổi Ất Sửu, Đinh Mão: Cuộc sống bạn được lên cao
về tài lộc và hưởng được cuộc đời sung sướng. Với tuổi Kỷ Mùi và Quý
Hợi: Hai tuổi nầy thuận lợi cho bạn tạo được cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp
có thể hưởng được sự giàu sang phú quý trọn đời. Với tuổi Đinh Tỵ và Ất
Mão: Có nhiều may mắn đưa đến cho bạn trong việc tạo lấy cơ nghiệp và
cuộc sống có nhiều may mắn. Trên đây là các tuổi nếu bạn chọn kết hôn sẽ
tạo được sự giàu sang phú quý cho cuộc đời. Nếu bạn kết hôn với những
tuổi nầy, đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà
thôi, vì những tuổi sau đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà
không hạp về đường tài lộc, nên chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình
mà thôi, đó là các tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Tuất, Giáp Tý, Bính Thìn. Nếu bạn
kết duyên với những tuổi nầy, cuộc đời của bạn có thể phải sống trong
sự khó khăn và nghèo khổ, khó tạo được cuộc sống khả dĩ bảo đảm được
tương lai rực rỡ cho cuộc đời, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Canh
Thân, Bính Dần, Giáp Dần. Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường
tình duyên cũng như không hạp về đường tài lộc nên sự sống chỉ luẩn
quẩn ở trong sự nghèo khổ mà thôi Có những năm mà bạn không nên kết hôn,
vì nếu kết hôn có thể gặp cảnh xa vắng hay buồn phiền, đó là những năm
mà bạn ở vào số tuổi: 16, 20, 26, 28, 32, 38 và 40 tuổi. Nếu bạn sanh
vào những tháng nầy cụôc đời bạn có số đa phu hay có nhiều chồng, đó là
nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 7 và 10 Âm lịch.

(ST)

You may also like

Để lại bình luận