Xem bạn tuổi con gì – Thiên Cơ

Bởi startupvn

Contents

Tìm hiểu về Lục Thập Hoa Giáp

Lục thập hoa giáp là cơ sở của việc xem tuổi hay xem tuổi của bạn là con gì, có những đặc thù nào. Chúng ta hãy đi khám phá về khái niệm, ý nghĩa và đặc thù của Lục Thập Hoa Giáp nhé

Lục Thập Hoa Giáp là gì

Lục thập hoa giáp tức là hệ thống 60 năm kết hợp giữa thiên can và địa chi. Cứ 60 năm lại lặp lại 1 lần. Ví dụ:Hoa giáp tức là năm âm lịch.Ví dụ:  Năm 2016 – Bình Thân thì 60 năm sau cũng là năm Bính Thân (2076), hay 60 năm trước cũng là năm Bính Thân (1956).

Lục Thập Hoa Giáp được tạo thành từ hệ thông Can Chi, hay còn gọi là Thiên Can và Địa Chi .

  • Thiên Can bao gồm 10 thành phần là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý
  • Địa chi bao gồm 12 thành phần (tương ứng với 12 con giáp) là: Tý, Sử, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi

Người ta ghép một can với một chi để tạo thành tên gọi chính thức của những cái cần đặt tên (ngày, giờ, tháng, năm v.v…) bắt đầu từ can Giáp và chi Tý tạo ra Giáp Tý, sau đó đến can Ất và chi Sửu tạo ra Ất Sửu và cứ như vậy cho đến hết (Bính,…, Quý) và (Dần…, Hợi). Sự kết hợp như vậy tạo thành một chu kì, hết can (hoặc chi) cuối cùng thì nó tự động quay trở lại cho đến tổ hợp cuối cùng là Quý Hợi. Có tổng cộng 60 (bằng bội số chung nhỏ nhất của 10 và 12) tổ hợp khác nhau của 10 can và 12 chi. Một chi có thể ghép với năm can và một can là sáu chi. 60 tổ hợp can chi, được gọi là Lục thập hoa giáp.

Bảng Lục Thập Hoa Giáp tượng trưng cho 60 năm như sau:

Tam hợp là gì

12 con giáp, 12 Địa Chi ở trên được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 con giáp cách nhau 4 năm có nét tính cách tương đương, tương quan tới nhau được gọi là tam hợp. Có nhiều quan điểm cho rằng những con giáp nằm trong nhóm tam hợp có cùng Âm hoặc cùng Dương, “ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ”, những cái tương đương thường tìm đến nhau. Những người nằm trong mối quan hệ tam hợp thường có chung chí hướng, lý tưởng, cùng giúp sức nhau tăng trưởng tiến tới thành công xuất sắc .
Các cặp Tam Hợp là :

  • Dần, Ngọ, Tuất
  • Hợi, Mão, Mùi
  • Thân, Tý, Thìn
  • Tỵ, Dậu, Sửu

Tứ hành xung là gì

Trong số 12 con giáp, ý niệm dân gian cho rằng có 3 nhóm con giáp xung khắc với nhau, mỗi nhóm gồm có 4 con giáp như sau :

  • Dần – Thân – Tỵ – Hợi
  • Thìn – Tuất – Sửu – Mùi
  • Tý – Ngọ – Mão – Dậu

You may also like

Để lại bình luận