Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Bởi startupvn
nam 2000 nữ 2003

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 1579 / QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 06 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 131/TTr-SXD ngày 21 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

3. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

a) Phạm vi quy hoạch:

Phạm vi lập quy hoạch: Toàn tỉnh Trà Vinh.

– Ranh giới : + Phía Bắc giáp tỉnh Bến Tre ; + Phía Nam giáp tỉnh Sóc Trăng ; + Phía Đông giáp biển Đông ; + Phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Long.

b) Quy mô:

Diện tích tự nhiên toàn tỉnh khoảng chừng 234.115,53 ha, dân số khoảng chừng 1.005.856 người.

4. Thời hạn quy hoạch: Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Mục tiêu quy hoạch:

– Quy hoạch tăng trưởng những chủng loại sản phẩm vật liệu xây dựng và quy hoạch khai thác sử dụng có hiệu suất cao tiềm năng về tài nguyên tài nguyên làm vật liệu xây dựng trên địa phận tỉnh. – Thực hiện quản trị nhà nước trong công tác làm việc tăng trưởng ngành sản xuất vật liệu xây dựng tương thích với sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh. – Làm địa thế căn cứ cho những nhà đầu tư trong việc sẵn sàng chuẩn bị xây dựng những dự án Bất Động Sản đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng trên địa phận tỉnh. – Làm cơ sở để tiến hành triển khai Quyết định số 567 / QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 về việc phê duyệt Chương trình tăng trưởng vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và Chỉ thị số 10 / CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung của Thủ tướng nhà nước.

6. Nội dung quy hoạch:

6.1. Quan điểm phát triển:

– Phát triển vật liệu xây dựng phải tương thích với Quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, Quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng vật liệu xây dựng Nước Ta đến năm 2020 và những quy hoạch ngành của tỉnh ; – Phát triển vật liệu xây dựng phải bảo vệ tính bền vững và kiên cố, bảo vệ môi trường sinh thái, tích hợp hài hoà giữa hiệu suất cao kinh tế tài chính và xã hội, tăng trưởng theo hướng phân phối nhu yếu và thương mại dịch vụ. Phát huy thế mạnh thị trường, tiềm lực khoa học và công nghệ tiên tiến, năng lực kêu gọi vốn, phối hợp với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, nguồn nhân lực và những điều kiện kèm theo thuận tiện khác để tăng trưởng sản xuất vật liệu xây dựng cung ứng nhu yếu xây dựng từ những loại vật liệu hạng sang như : Sứ vệ sinh, kính xây dựng, vật liệu ốp lát hạng sang, vật liệu cách âm, cách nhiệt, vật liệu nhẹ và những loại vật liệu thường thì khác như : Cát xây dựng, vật liệu xây, lợp nung và không nung. – Phát triển những loại vật liệu mới, vật liệu có hàm lượng khoa học, công nghệ tiên tiến, tự động hoá cao, vật liệu tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng, xanh, sạch, sử dụng nguồn nhân lực có kinh nghiệm tay nghề mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao. – Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng với quy mô hài hòa và hợp lý, có kỹ thuật và công nghệ tiên tiến sản xuất tiên tiến và phát triển, đa dạng hoá mẫu sản phẩm, đạt tiêu chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế, thân thiện với thiên nhiên và môi trường, nâng cao hiệu suất lao động và mang lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao. – Đa dạng hoá những hình thức góp vốn đầu tư, lôi cuốn mọi nguồn vốn vào tăng trưởng và khuyến khích những thành phần kinh tế tài chính tham gia sản xuất và kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng ; nâng cao công nghệ tiên tiến trong sản xuất.

6.2. Mục tiêu phát triển:

– Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trên địa phận tỉnh đến năm 2020 nhằm mục đích phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực ; khai thác có hiệu suất cao tiềm năng và thế mạnh của tỉnh về vị trí địa lý và kinh tế tài chính – xã hội, nguồn lực lao động, lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm tay nghề cao để sản xuất nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng với chất lượng cao ; từng bước triển khai công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành để hoàn toàn có thể hội nhập thị trường vật liệu xây dựng trong và ngoài nước. – Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cả về khối lượng, chất lượng và chủng loại, phân phối cơ bản 1 số ít loại vật liệu xây dựng như : Vật liệu xây, lợp ; vật liệu trang trí hoàn thành xong, Giao hàng trong tỉnh và cung ứng cho những tỉnh, thành trong cả nước. Tham gia vào thị trường những mẫu sản phẩm : Sứ vệ sinh, kính xây dựng, đá ốp lát tự tạo, … để tăng dần năng lực cạnh tranh đối đầu. Đảm bảo tiềm năng tăng trưởng bền vững và kiên cố, bảo vệ cảnh sắc, thiên nhiên và môi trường và Giao hàng công tác làm việc quản trị ngành trên địa phận tỉnh.

6.3. Định hướng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030:

a ) Vật liệu xây : – Đối với những cơ sở sản xuất gạch nung thủ công bằng tay : Từng bước xóa bỏ hoặc quy đổi sang công nghệ tiên tiến sản xuất mới, tiên tiến và phát triển, ít ô nhiễm môi trường tự nhiên. – Khuyến khích đầu tư sản xuất vật liệu không nung để hạn chế sử dụng đất sét, giảm tiêu tốn nguyên vật liệu và ô nhiễm môi trường tự nhiên. – Nhu cầu vật liệu xây đến năm 2020 : Năm năm ngoái : 450 triệu viên ; năm 2020 : 760 triệu viên.

* Giai đoạn 2012 – 2015:

– Gạch nung : + Hạn chế sử dụng những loại gạch, ngói nung thường thì, sử dụng những loại gạch, ngói không nung thay thế sửa chữa, nhằm mục đích quy đổi thói quen sử dụng gạch, ngói nung để tiết kiệm chi phí đất nông nghiệp, không gây ô nhiễm môi trường tự nhiên. + Xây dựng lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và chấm hết sản xuất gạch đất sét nung bằng lò bằng tay thủ công, lò thủ công bằng tay nâng cấp cải tiến. + Thay thế lò gạch nung thủ công bằng tay, lò thủ công bằng tay nâng cấp cải tiến. Đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất sản xuất xí nghiệp sản xuất gạch tuynel để nâng cao sản lượng và chất lượng mẫu sản phẩm. + Đầu tư xây dựng xí nghiệp sản xuất gạch tuynel tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long và xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành. – Gạch không nung : + Nhu cầu gạch không nung : 90 triệu viên. + Phát triển sản xuất vật liệu không nung ; đính hướng đến năm năm ngoái thay thế sửa chữa gạch đất sét nung đạt tỷ suất 20 – 25 %. Ngoài ra, cần đầu tư sản xuất những loại vật liệu nhẹ, những loại tấm tường sửa chữa thay thế cho vật liệu nung và vật liệu không nung. + Đầu tư xây dựng 03 xí nghiệp sản xuất gạch, ngói không nung với hiệu suất 23 triệu viên / năm.

* Giai đoạn 2016 – 2020:

– Gạch nung : + Xóa bỏ trọn vẹn những cơ sở sản xuất gạch nung bằng lò bằng tay thủ công, lò bằng tay thủ công nâng cấp cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nguyên vật liệu hóa thạch. + Đầu tư về công nghệ tiên tiến so với tổng thể những cơ sở sản xuất gạch tuynel để nâng cao chất lượng mẫu sản phẩm. + Sản lượng : dự kiến sản xuất khoảng chừng 107 triệu viên / năm. – Gạch không nung : + Nhu cầu gạch không nung : 228 triệu viên. + Phát triển sản xuất vật liệu không nung thay thế sửa chữa sản lượng gạch nung đạt tỷ suất 30 – 40 %. + Sử dụng phế thải công nghiệp : Xỉ than để sản xuất vật liệu không nung. + Đầu tư, lan rộng ra hiệu suất của 03 cơ sở sản xuất gạch không nung lên 46 triệu viên / năm. b ) Vật liệu lợp :

Trên địa bàn tỉnh hiện chưa có cơ sở sản xuất tấm lợp kim loại, cần phát triển sản xuất các loại vật liệu lợp, nhằm phục vụ cho nhu cầu xây dựng trong tỉnh.

– Nhu cầu vật liệu lợp đến năm 2020 : Năm năm ngoái : 1.000 nghìn mét vuông ; năm 2020 : 1.300 nghìn mét vuông. c ) Đá xây dựng : – Tỉnh không có tài nguyên về đá xây dựng, nhu yếu về đá xây dựng chỉ nhập từ những tỉnh lân cận. – Nhu cầu đá xây dựng đến năm 2020 : Năm năm ngoái : 3.000 nghìn m3 ; năm 2020 : 4.000 nghìn m3. d ) Cát xây dựng : – Nhu cầu về cát xây dựng trên địa phận tỉnh rất lớn, hiện chỉ có cát san lấp, hầu hết cát xây dựng phải nhập từ những tỉnh khác. – Nhu cầu cát xây dựng : Năm năm ngoái : 560 nghìn m3 ; năm 2020 : 850 nghìn m3. e ) Vật liệu ốp lát : – Gạch lát ceramic : Đầu tư công nghệ tiên tiến trang trí mới để tạo ra những mẫu sản phẩm có giá trị, nâng cao chất lượng mẫu sản phẩm, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nguyên vật liệu và hạ giá tiền. Sản phẩm gạch ốp lát cần được sản xuất phong phú, sắc tố hoa văn phong phú với những họa tiết thân mật với vạn vật thiên nhiên ; … đặc biệt quan trọng tăng trưởng sản xuất những mẫu sản phẩm ốp lát với kích cỡ lớn, mỏng mảnh, khối lượng nhẹ, cường độ cao, độ hút nước thấp Giao hàng thị trường trong nước và xuất khẩu. * Giai đoạn 2011 – năm ngoái : Dự kiến sản xuất đạt hiệu suất phong cách thiết kế khoảng chừng 8 triệu mét vuông / năm. * Giai đoạn năm nay – 2020 : Duy trì hiệu suất đã góp vốn đầu tư trong tiến trình trước. Nghiên cứu lan rộng ra những cơ sở sản xuất góp vốn đầu tư có hiệu suất cao ở quy trình tiến độ trước phân phối sản lượng cho nhu yếu trong nước. – Gạch lát terrazzo : Là loại gạch lát hè, đường đi, sân bãi, …, có hình thức đẹp tương thích với thị hiếu sử dụng ở những đô thị. Có công nghệ tiên tiến sản xuất tiên tiến và phát triển, dây chuyền sản xuất thiết bị tân tiến. * Giai đoạn 2011 – năm ngoái : Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch lát terrazzo hạng sang hiệu suất 100 nghìn mét vuông / năm tại Khu công nghiệp Long Đức. * Giai đoạn năm nay – 2020 : Duy trì hiệu suất đã góp vốn đầu tư trong tiến trình trước. Nghiên cứu lan rộng ra những cơ sở sản xuất góp vốn đầu tư có hiệu suất cao ở tiến trình trước. – Đá ốp lát tự tạo : Là loại đá ốp lát tự tạo chất lượng cao, được sản xuất từ vụn đá granite hoặc đá cẩm thạch, dùng để ốp lát những khu công trình xây dựng gia dụng và công nghiệp. * Giai đoạn 2011 – năm ngoái : Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đá ốp lát tự tạo terastone hiệu suất 200 nghìn mét vuông / năm tại những khu công nghiệp trong tỉnh. * Giai đoạn năm nay – 2020 : Duy trì hiệu suất đã góp vốn đầu tư trong tiến trình trước. Nghiên cứu lan rộng ra những cơ sở sản xuất nếu góp vốn đầu tư có hiệu suất cao ở quá trình trước. – Tấm nhựa : Là loại vật liệu hoàn toàn có thể sử dụng để ốp tường và ốp trần, được sản xuất từ bột nhựa. * Giai đoạn 2011 – năm ngoái : Đầu tư 01 cơ sở sản xuất tấm nhựa ốp trần và tường tại huyện Càng Long, hiệu suất 100 nghìn mét vuông / năm. * Giai đoạn năm nay – 2020 : Nâng hiệu suất cơ sở sản xuất lên 200 nghìn mét vuông / năm. – Ván ép từ phụ phẩm nông sản : Sản xuất loại ván ép ôkal từ phụ phẩm nông sản và ván gỗ tre ép, sử dụng làm vật liệu trang trí, lát nền sàn, những loại cửa, …

* Giai đoạn 2011 – 2015: Đầu tư nhà máy sản xuất ván ép ôkal, gỗ tre ép có công suất 8.000-10.000 m3/năm… Nghiên cứu sản xuất ván gỗ tre ép, để sử dụng làm vật liệu trang trí, lát nền sàn, các loại cửa công trình.

* Giai đoạn 2016 – 2020: Duy trì công suất nhà máy sản xuất ván ép ôkal đã đầu tư giai đoạn trước. Nghiên cứu mở rộng các cơ sở sản xuất ván gỗ tre ép nếu đầu tư có hiệu quả ở giai đoạn trước.

– Tấm thạch cao : Tấm thạch cao hiện đang được sử dụng thoáng đãng để làm tấm trần, vách ngăn trong những khu công trình xây dựng, có tính mỹ thuật cao, nhẹ, dễ kiến thiết.

* Giai đoạn 2011 – 2015: Đầu tư dây chuyền sản xuất tấm tường, tấm vách ngăn và tấm trần thạch cao, cách âm, cách nhiệt công suất 1,5 triệu m2/năm tại Khu công nghiệp Long Đức

* Giai đoạn 2016 – 2020: Mở rộng qui mô sản xuất lên 3 triệu m2/năm.

f ) Bê tông tươi và bê tông đúc sẵn.

– Giai đoạn 2011 – 2015: Sản xuất theo quy mô công nghiệp; nâng cao, mở rộng công nghệ sản xuất bê tông tươi của các cơ sở đang có, để đáp ứng nhu cầu sử dụng bê tông tươi trong tỉnh. Xây dựng nhà máy bê tông đúc sẵn: Sản xuất các trụ điện bê tông ly tâm, bê tông dân dụng, bê tông cầu đường, bê tông cốt thép dùng cho ngành điện và cấp thoát nước,…với công suất 3.000 m3/năm.

– Giai đoạn 2016 – 2020:

+ Mở rộng sản xuất cơ sở bê tông tươi tại những khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính trong tỉnh, góp vốn đầu tư nâng hiệu suất cơ sở sản xuất bê tông tươi tại thành phố Trà Vinh lên hiệu suất 70 nghìn m3 / năm. + Đầu tư xây dựng mới cơ sở sản xuất bê tông tươi hiệu suất 35 nghìn m3 / năm tại huyện Càng Long và huyện Cầu Kè. + Mở rộng nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn cho ngành điện và cấp thoát nước ở tiến trình trước lên hiệu suất 6.000 m3 / năm.

7. Các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch:

– Tạo điều kiện kèm theo cho những doanh nghiệp góp vốn đầu tư tăng trưởng sản xuất vật liệu xây dựng ; – Đẩy mạnh công tác làm việc tìm hiểu cơ bản, Giao hàng cho nhu yếu tăng trưởng sản xuất vật liệu xây dựng ; – Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật tay nghề cao, phối hợp với việc tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến vật liệu xây dựng để phân phối nhu yếu hiện tại và tạo tiền đề cho sự tăng trưởng của ngành trong tương lai ; – Tăng cường hiệu lực thực thi hiện hành quản trị nhà nước, tạo điều kiện kèm theo lan rộng ra thị trường để thôi thúc sản xuất vật liệu xây dựng và thống nhất quản trị nhà nước so với toàn ngành sản xuất và kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng trên địa phận tỉnh ; – Đầu tư tăng trưởng hạ tầng Giao hàng cho việc tăng trưởng những ngành kinh tế tài chính trong đó có ngành sản xuất vật liệu xây dựng ; – Bảo vệ môi trường tự nhiên trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Điều 2 Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng:

– Công bố Quy hoạch tăng trưởng vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 để những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng, cá thể có tương quan biết, triển khai và giám sát việc triển khai ; tạo điều kiện kèm theo để những doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào nghành sản xuất vật liệu xây dựng ; – Quản lý và tiến hành thực thi quy hoạch đã được phê duyệt. Nghiên cứu, yêu cầu chính sách chủ trương để tăng trưởng không thay đổi và vững chắc cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng. – Phối hợp với những Sở, Ban ngành tương quan, tiếp tục kiểm tra giám sát tình hình tiến hành quy hoạch tăng trưởng vật liệu xây dựng, báo cáo giải trình Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm và đột xuất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

– Lập kế hoạch thăm dò khai thác chế biến tài nguyên làm vật liệu xây dựng hàng năm trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt ; tổ chức triển khai bổ trợ update liên tục nguồn tài nguyên tài nguyên làm vật liệu xây dựng đến năm 2020 ; – Kiểm tra, giám sát việc khai thác tài nguyên tài nguyên làm vật liệu xây dựng, việc chấp hành những lao lý pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên của những cá thể, tổ chức triển khai, doanh nhgiệp tham gia sản xuất vật liệu xây dựng theo thẩm quyền.

3. Sở Công Thương:

Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc thực thi những pháp luật của Nhà nước về quá trình kỹ thuật khai thác mỏ làm vật liệu xây dựng, nhằm mục đích bảo vệ khai thác có hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí tài nguyên tài nguyên trên địa phận tỉnh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

– Tổ chức những hoạt động giải trí khoa học kỹ thuật trong nghành vật liệu xây dựng, ra mắt và thông dụng công nghệ tiên tiến mới, văn minh trong sản xuất vật liệu xây dựng ; – Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất kiến nghị những đề tài nghiên cứu và điều tra về tăng trưởng những loại vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm ngân sách và chi phí nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, thân thiện với môi trường tự nhiên.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

– Chủ trì, phối hợp với những Sở, Ban ngành tương quan và Ủy Ban Nhân Dân địa phương điều tra và nghiên cứu đề xuất kiến nghị chủ trương nhằm mục đích lôi cuốn góp vốn đầu tư và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho những dự án Bất Động Sản đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng được triển khai theo đúng quy hoạch ; – Thường xuyên kiểm tra quy trình tiến độ góp vốn đầu tư của những dự án Bất Động Sản sản xuất vật liệu xây dựng ; tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh trong chỉ huy triển khai nhằm mục đích bảo vệ kế hoạch tăng trưởng vật liệu xây dựng của tỉnh đến năm 2020.

6. Sở Tài chính:

– Nghiên cứu tiến hành vận dụng chủ trương hài hòa và hợp lý về thuế tài nguyên, phí môi trường tự nhiên theo đúng pháp luật của Nhà nước ; – Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên – Môi trường tiếp tục kiểm tra kế hoạch sản xuất, quản trị sản lượng khai thác ngặt nghèo tránh thất thoát thuế tài nguyên, phí môi trường tự nhiên và thuế, góp thêm phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường cạnh tranh đối đầu lành mạnh đúng pháp lý và tránh thất thu thuế ; – Nghiên cứu chủ trương tặng thêm về thuế so với việc đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung, khuyến khích sản xuất loại sản phẩm mới và hàng xuất khẩu.

7. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Phối hợp với những Sở, Ban ngành tương quan nghiên cứu và điều tra và hướng dẫn thực thi những chính sách chủ trương hài hòa và hợp lý cho người lao động, người sử dụng lao động trong ngành vật liệu xây dựng tương thích với lao lý của pháp lý ; – Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành lao lý của pháp lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo thẩm quyền so với những hoạt động giải trí thăm dò, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng ; – Hỗ trợ những doanh nghiệp tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo và giảng dạy lại nguồn nhân lực sản xuất vật liệu xây dựng ; nhất là huấn luyện và đào tạo lực lượng công nhân kỹ thuật, đội ngũ chuyên viên về công nghệ tiên tiến sản xuất vật liệu xây dựng.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

– Phối hợp ngặt nghèo với những Sở, Ban – ngành tương quan tăng cường kiểm tra giám sát việc thăm dò khai thác tài nguyên, giải quyết và xử lý những sai phạm theo thẩm quyền ; – Hỗ trợ những doanh nghiệp trong thực thi góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản sản xuất vật liệu xây dựng trên địa phận của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phong

Để lại bình luận