Xác định cường độ chịu nén của gạch không nung theo tiêu chuẩn 6477:2016

Bởi startupvn

Contents

1  Nguyên tắc

Cường độ chịu nén được xác lập dựa trên lực nén làm hủy hoại viên gạch có size thực .

2  Thiết bị, dụng cụ

2.1  Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm;

2.2  Tấm kính để làm phẳng bề mặt vữa trát lên mẫu thử;

2.3  Bay, chảo để trộn hồ xi măng;

2.4  Máy nén có thang lực thích hợp để khi nén tải trọng nằm trong khoảng 20 % đến 80 % tải trọng lớn nhất của máy. Không nén mẫu ngoài thang lực trên.

Máy nén để kiểm tra cường độ viên gạch

3  Chuẩn bị mẫu thử

Mẫu thử được sẵn sàng chuẩn bị từ ba viên gạch có kích cỡ thực lấy theo 5.1 .
Dùng xi-măng poóc lăng tương thích TCVN 2682 : 2009 hoặc xi-măng poóc lăng hỗn hợp tương thích TCVN 6260 : 2009 và nước tương thích TCVN 4506 : 2012 để trộn hồ xi-măng có độ dẻo tiêu chuẩn .
Trát hồ xi-măng vừa trộn lên hai mặt chịu nén của viên gạch. Mặt chịu nén của viên gạch là mặt chịu lực chính khi xây .
Dùng tấm kính là phẳng mặt phẳng lớp trát sao cho không bị lồi lõm và không có bọt khí. Chiều dày lớp trát không lớn hơn 3 mm. Hai mặt lớp trát phải song song với nhau .
Sau khi trát, mẫu thử được để trong phòng thí nghiệm ở điều kiện kèm theo tự nhiên không dưới 72 h rồi mới đem thử. Mẫu thử nén ở trạng thái độ ẩm tự nhiên .
Khi cần thử nhanh, hoàn toàn có thể dùng xi-măng alumin tương thích TCVN 7569 : 2007 hoặc thạch cao khan để trát làm phẳng mặt phẳng viên gạch. Sau đó mẫu thử được để trong phòng thí nghiệm ở điều kiện kèm theo tự nhiên không dưới 16 h rồi mới đem thử .
CHÚ THÍCH 1 : Có thể dùng mẫu đã xác lập độ rỗng theo 5.3 để làm mẫu thử cường độ chịu nén .

CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu lớp trát không bị rạn nứt sau khi khô. Do đó, cho phép dùng hỗn hợp xi măng và chất độn phù hợp (ví dụ bột đá).

4  Cách tiến hành

Đo size mẫu thử đã chuẩn bị sẵn sàng theo 5.4.3 bằng thước lá có vạch chia đến 1 mm. Cách đo như miêu tả trong 5.2. Đặt mẫu thử lên thớt dưới của máy nén sao cho tâm mẫu thử trùng với tâm thớt nén. Thực hiện gia tải cho đến khi mẫu thử bị tàn phá để xác lập lực nén lớn nhất. Tốc độ tăng tải phải đều và bằng ( 0,6 ± 0,2 ) MPa / s .

4.5  Tính kết quả

Cường độ chịu nén ( R ) của từng viên mẫu thử đơn lẻ, tính bằng MPa theo công thức ( 3 ) :

Công thức tính độ nến viên gạch không nung

trong đó :

Pmax: lực nén khi mẫu bị phá hủy, tính bằng Niuton (N);

S : giá trị trung bình cộng diện tích quy hoạnh hai mặt chịu nén ( kể cả diện tích quy hoạnh phần lỗ rỗng ), tính bằng milimet vuông ( mm2 ) ;
K : thông số hình dạng nhờ vào size mẫu thử được nêu trong Bảng 4 .

Kết quả thử nghiệm là giá trị trung bình cộng của ba mẫu thử riêng lẻ, lấy chính xác đến 0,1 MPa. Kết quả được coi là phù hợp khi đạt yêu cầu như quy định ở Bảng 3.

Bảng 4 – Hệ số hình dạng K theo kích thước mẫu thử

Chiều cao, mm Chiều rộng, mm
50 100 150 200 ≥ 250
40 0,80 0,70
50 0,85 0,75 0,70
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65
100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10
≥ 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15
CHÚ THÍCH: Chiều cao mẫu được tính sau khi đã làm phẳng mặt. Đối với mẫu có kích thước khác sẽ nội suy theo hướng dẫn ở Phụ lục A tiêu chuẩn 6477:2016

You may also like

Để lại bình luận