Xây nhà trên đất vườn có bị phạt không?

Bởi startupvn
nam 2000 nữ 2003

Trả lời:

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, TX Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội tư vấn :

Theo quy định tại Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất sử dụng đất phải dựa trên nguyên tắc đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

Và theo quy định tại điều 12 về những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích. Do vậy, mảnh đất của nhà bạn được công nhận là đất vườn là loại đất nông nghiệp cần thực hiện chuyển mục đích sử dụng nếu nếu phù hợp quy hoạch và có đơn đề nghị theo  điều 14 Luật Đất đai Luật đất đai 2013: Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Do vậy, khi muốn thiết kế xây dựng nhà ở trên diện tích quy hoạnh đât vườn đó, mái ấm gia đình bạn phải thực thi quy đổi mục tiêu sử dụng đất theo lao lý của pháp lý. Người sử dụng đất được chuyển mục tiêu sử dụng đất và phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp .

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. (Điều 57)

Theo lao lý tại Nghị định 45/2014 / NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất thì Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo pháp luật tại Luật Đất đai và được xác lập trên những địa thế căn cứ sau :

1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

2. Mục đích sử dụng đất .
Về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất được lao lý tại điều 5 Nghị định này, trong đó chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định hành động về bảng giá đất trên địa phận TP.HN, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm về giá đất ở và đất nông nghiệp những khu vực tại Thành Phố Hà Nội tại Quyết định số 30/2019 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân thành phố TP. Hà Nội .

You may also like

Để lại bình luận