II. Tổng quan về công ty xi măng Duyên Hà – Tài liệu text

Bởi startupvn
nam 2000 nữ 2003
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 409.98 KB, 27 trang )

310 ha vùng nguyên liệu đá vôi và đá sét. Nhà máy với hai dây chuyền được đầu tư trang

thiết bị hiện đại của CH Liên Bang Đức, áp dụng cơng nghệ lò quay, sản xuất xi măng

theo phương pháp khơ, có tháp trao đổi nhiệt hai nhánh 5 tầng xyclo, có buồng phân huỷ,

đốt hồn tồn bằng than cám 4aHG Quảng Ninh. Quá trình sản xuất sản phẩm được áp

dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

– Dự án xây dựng Nhà máy xi măng Duyên Hà được khởi công vào giữa năm 2006, dây

chuyền I Xi măng Duyên Hà đã hoàn thành và cho ra sản phẩm vào cuối năm 2007. Tiếp

tục đầu tư và xây dựng, đầu năm 2010 dây chuyền II đã hồn thành và cho ra sản phẩm,

nâng tổng cơng suất của Nhà máy xi măng Duyên Hà lên 3 triệu tấn xi măng/năm.

– Sản phẩm của Nhà máy được Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam công nhận sản

phẩm Hợp chuẩn Quốc gia theo tiêu chuẩn TCVN 6260-2009 đối với sản phẩm xi măng

PCB30, PCB40, PCB50. Tiêu chuẩn TCVN 2682-2009 đối với sản phẩm PC50, PC40.

Tiêu chuẩn TCVN 7024-2002 đối với sản phẩm Clinker.

2.2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Nganh nghề kinh doanh

Sản phẩm chính của cơng ty là cung cấp cho nhu cầu của thị trường, đáp ứng được những

nhu cầu cần thiết và thiết yếu của mọi người. Sản phẩm kinh doanh và các ngành nghề

sản xuất chính chủ yếu là:

– Xây dựng dân dụng và cơng nghiệp

– Sửa chữa nhà và trang trí nội thất

– Chế biến lâm sản, sản xuất đồ gỗ

– Buôn bán hàng tư liệu sản xuất

– Buôn bán hàng tư liệu tiêu dùng

– Đại lý mua, bán, kí gửi hàng hóa

– Sản xuất và mua bán lắp đặt thiết bị ngành điện, ngành nước.

– Sản xuất mua bán bông, vải sợi, hàng may mặc

– Xây dựng cơng trình giao thơng thủy lợi

– Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV,110KV,500KV

– Kinh doanh bất động sản

– Tư vấn giám sát công trình

– Mua bán, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị chống sét, thiết bị bảo vệ và thiết bị phòng cháy

chữa cháy.

– Thi công và lắp đặt, sửa chữa các cơng trình viễn thơng

– Khai thác đá, cát, sỏi, cao lanh…

– Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng

Thị trường chính

Lãnh đạo nhà máy xi măng Duyên Hà ngay từ đầu đã xác định sản phẩm của mình sẽ có

mặt trên tồn quốc tuy nhiên miền Bắc vẫn là thị trường chủ chốt. Cơng ty có đại lý phân

phối ở nhiều nơi và luôn cố gắng tạo mọi điều kiện cho đại lý hoạt động. Hiện tại nhà

máy đã xây dựng trên 70 đại lý cấp 1 trong toàn quốc và trên 200 trạm trộn bê tông

thương phẩm và trạm trộn bê tơng đúc sẵn ở các tỉnh phía Bắc. Vì vậy, sản phẩm xi măng

Dun Hà đã có mặt trên toàn quốc và được sử dụng trong nhiều cơng trình lớn, quan

trọng, đòi hỏi chất lượng cao như: Thuỷ điện bản Cốc, Quế Phong (Nghệ An); Thuỷ điện

Nậm Bàn (Lào Cai); Thuỷ điện Suối Sập (Sơn La); hệ thống móng cột đường dây 500

KV Sơn La – Hồ Bình; cơng trình Khu đơ thị Văn Khê – Văn Qn (Hà Đơng)…

2.2.3. Hệ thớng quản lý chất lượng

• Chính sách chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty xi măng Duyên Hà là công cụ cung cấp những

chuẩn mực cho các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, giúp cho cán bộ, công nhân

viên thực hiện việc quản lý, kiểm sốt chất lượng và cơng việc một cách nhất quán. Mỗi

cán bộ công nhân viên khi được giao thực hiện nhiệm vụ ở bất cứ vị trí cơng tác nào đều

được phổ biến để nhận thức được rằng công việc mà họ thực hiện ảnh hưởng đến Chính

sách và Mục tiêu chất lượng. Cơng ty áp dụng các hình thức kiểm tra thực hành để đánh

giá chất lượng, cơng tác đào tạo, quy trình vận hành; duy trì thường xuyên việc cải tiến

theo các yêu cầu của Hệ thống ISO 9001:2008 nhằm ngày càng nâng cao công tác quản

lý chất lượng và tổ chức sản xuất có hiệu quả.

Việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cùng

với dây chuyền công nghệ tiến, đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư, công nhân vận hành trẻ có

trình độ đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt.

Tất cả các nguyên nhiên liệu được nhập về Nhà máy đều được lấy mẫu và được

giám sát chặt chẽ hàng giờ

Toàn bộ hệ thống cân băng định lượng được điều khiển từ phòng điều khiển trung

tâm với hệ thống tự động hoá.

Các sản phẩm xuất xưởng đều được kiểm tra chất lượng hàng giờ đảm bảo 100%

chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường đạt tiêu chuẩn.

Chất lượng xi măng được nghiên cứu và thiết kế sử dụng những kiến thức toàn

diện và mới nhất

Liên tục duy trì trình độ nhân viên vận hành cao nhất và thiết bị được tinh chỉnh

bảo dưỡng thường kỳ

Liên tục duy trì và cải thiện Hệ thống Quản lý chất lượng

• Mục tiêu chất lượng

Nhận được Chứng chỉ cho Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008

Sản phẩm theo TCVN 6260-2009

Xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đào tạo

Áp dụng biểu mẫu chuẩn và căn cứ theo lý lịch thiết bị để kiểm tra duy trì hoạt

động ổn định

Thực hiện Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng 6 tháng 1 lần

Đánh giá chi phí sản xuất, hiệu quả các cơng đoạn và chất lượng mỗi tháng 1 lần

Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng 2 lần/1 năm

Thực hiện biện pháp điều chỉnh và phũng ngừa trong vòng 1 tháng sau khi phát

hiện vấn đề chưa phù hợp

• ISO 9001:2008

Xi măng Duyên Hà đã được người tiêu dùng trên toàn quốc biết tiếng nhờ chất lượng

cao, ổn định của sản phẩm Xi măng Poóc lăng Hỗn hợp (PCB 30) và (PCB 40). Đó chính

là kết quả của việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng thống nhất cho toàn bộ hoạt

động của Nhà máy.

• An toan Mơi trường

Cơng nghệ tiên tiến của Xi măng Dun Hà hồn tồn có đủ khả năng đáp ứng những

yêu cầu cao nhất về bảo đảm an tồn cho mơi trường. Và do vậy, Nhà máy vẫn liên tục

theo dõi chặt chẽ các yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đặc biệt là khí

thải. Định kỳ hàng quý, Nhà máy vẫn thu thập, phân tích mẫu khí thải, kết quả phân tích

ln thỏa mãn cả những u cầu ở mức cao nhất cũng như những quy định của các cơ

quan hữu quan Chính phủ Việt Nam đặt ra.

III.

Thực trạng áp dụng nguyên tắc tiếp cận theo quá trình theo tiêu chuẩn

ISO 9001 – 2008 tại công ty xi măng Duyên Ha

3.1. Đo lường, phân tích va cải tiến

Khái quát: Tổ chức phải hoạch định và triển khai các quá trình theo dõi, đo lường, phân

tích và cải tiến cần thiết để:

• Chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm

• Đảm bảo sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng

• Cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng

Điều này phải bao gồm việc xác định các phương pháp có thể áp dụng, kể cả các kỹ thuật

thống kê và mức độ sử dụng chúng

Với mục tiêu “chất lượng là hàng đầu”, nên ngay từ khi đi vào sản xuất, Nhà máy đã áp

dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2000 và cùng với các yếu tố: Nguồn

nguyên liệu tốt nhất, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nguồn nhân lực có trình độ cao để tạo

ra sản phẩm xi măng mác PC30 tương đương với PC40 và xi măng mác PC40 tương

đương với PC50. Quan điểm của Nhà máy là: nhà sản xuất với nhà phân phối là một và

tạo điều kiện tối đa cho nhà phân phối hoạt động.

Tất cả các nguyên nhiên liệu được nhập về Nhà máy đều được lấy mẫu và được

giám sát chặt chẽ hàng giờ

Tồn bộ hệ thống cân băng định lượng được điều khiển từ phũng điều khiển trung

tâm với hệ thống tự động hố.

Các sản phẩm xuất xưởng đều được kiểm tra chất lượng hàng giờ đảm bảo 100%

chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường đạt tiêu chuẩn.

Chất lượng xi măng được nghiên cứu và thiết kế sử dụng những kiến thức tồn

diện và mới nhất

Liên tục duy trì trình độ nhân viên vận hành cao nhất và thiết bị được tinh chỉnh

bảo dưỡng thường kỳ

Liên tục duy trì và cải thiện Hệ thống Quản lý chất lượng

3.2. Trách nhiệm của lãnh đạo

Cam kết của lãnh đạo:

Lãnh đạo cao nhất phải cung cấp bằng chứng về sự cam kết của mình đối với việc xây

dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống

đó. Chịu trách nhiệm đảm bảo có đủ nguồn lực và nhân sự được đào tạo có đủ khả năng

thực hiện mọi công việc của dự án cũng như các công tác quản lý của công ty, kể cả đánh

giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng.

Định kỳ một năm một lần, lãnh đạo cao nhất chủ trì cuộc họp rà sốt để xem xét hệ thống

chất lượng có tiếp tục phù hợp và hiệu lực, nhằm đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của hệ

thống chất lượng, phát hiện mọi sai sót để đề xuất những biện pháp khắc phục hoặc cải

tiến. Thành phần họp ngồi ban giám đốc có các trưởng đơn vị và đại diện các đoàn thể.

Những vấn đề được xem xét bao gồm:

– Tình hình thực hiện các quy trình và sự phù hợp của sản phẩm.

– Phân tích các kết quả đánh giá hệ thống chất lượng.

– Các ý kiến phản hồi của khách hàng.

– Các kiến nghị về cải tiến.

– Tình hình các hành động khắc phục, phòng ngừa.

– Kết quả thực hiện các quyết định đã được đề xuất trong phiên học được xét trước

đó.

– Rà sốt chính sách và mục tiêu chất lượng.

Các cuộc họp sẽ quyết định hanh động nhằm:

– Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống QLCL và các quá trình của hệ thống.

– Cải tiến sản phẩm liên quan đến các yêu cầu của khách hàng.

– Các nhu cầu về nguồn lực.

Để lại bình luận