Xi măng Vicem Hoàng Mai thoát lỗ quý III nhờ lợi nhuận khác

Bởi startupvn
nam 2000 nữ 2003
Cổ đông Nhà nước là Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Nước Ta ( Vicem ) đang nắm giữ 53,1 triệu CP HOM, chiếm 71 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Quận Hoàng Mai – Hà Nội ( vốn điều lệ 747,7 tỉ đồng ) .
Nhà máy của Xi măng Q. Hoàng Mai ( mã sàn chứng khoán HOM ) nằm ở vùng kinh tế tài chính Nam Thanh Bắc Nghệ, với vị trí thuận tiện về giao thông vận tải đường tàu, thủy, bộ, có nguồn nguyên vật liệu dồi dào chất lượng cao. Sản phẩm của HOM hầu hết được tiêu thụ ở khu vực Nam Thanh Hóa đến miền Trung, ngoài những còn xuất khẩu sang Philippines, Lào và nhiều nước trong khu vực. HOM đã cổ phần hóa từ 2007 và lên sàn HNX từ 2009 .Các năm đầu sau cổ phần hóa, HOM đạt hiệu suất cao kinh doanh thương mại khá tốt và thường chia cổ tức ở mức cao. Lợi nhuận sau thuế những năm từ 2009 – 2012 xê dịch từ 102 tỉ đồng đến 152 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ 2017 đến nay tác dụng kinh doanh thương mại khá lẹt đẹt .

Lợi nhuận giai đoạn 2017-2020 chỉ dao động từ 1 tỉ đồng đến 20 tỉ đồng/năm. Do hiệu quả kinh doanh thấp nên mấy năm gần đây HOM không chia cổ tức tiền mặt mà chỉ có một lần chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 4% vào tháng 9.2020.

Năm 2020 vừa mới qua, mặc dầu vượt kế hoạch lệch giá nhưng HOM chỉ đạt 5 % mức doanh thu mà kế hoạch Đại hội cổ đông ( ĐHCĐ ) thường niên đề ra. Lợi nhuận sau thuế 2020 cũng chỉ bằng vỏn vẹn 5 % so với doanh thu năm 2019 .

HOM vừa công bố báo cáo tài chính quý III, theo đó, tại ngày 30.9.2021, tiền và tương đương tiền là 34,6 tỉ đồng, giảm 24% so với đầu năm, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng là 408,2 tỉ, tăng hơn gấp đôi so với con số 196,6 tỉ của đầu năm. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 5,3 tỉ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn tại 30.9.2021, là 535 tỉ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 215,6 tỉ đồng – tăng 7,4% so với đầu năm.

Quý III, HOM đạt doanh thu 471,8 tỉ đồng, tăng 8,2% so với quý III/2020, giá vốn hàng bán tăng 8,3% lên 416,9 tỉ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 54,9 tỉ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng tăng 46% lên 40,1 tỉ đồng khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1,8 tỉ đồng trong khi quý III năm ngoái lãi 468 triệu. Nhờ có khoản lợi nhuận khác 2,44 tỉ đồng nên lợi nhuận sau thuế quý III đạt vỏn vẹn 0,47 tỉ đồng, xấp xỉ quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, HOM đạt lệch giá 1.352,3 tỉ đồng, tăng 6,7 % so với cùng kỳ 2020, doanh thu sau thuế vỏn vẹn 1,18 tỉ đồng, giảm 14,5 % so với 9 tháng đầu năm ngoái .Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại là 5,7 tỉ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư âm 31,4 tỉ, tăng gấp 5 lần rưỡi so với 9 tháng đầu năm ngoái. Nhờ có khoản tiền đi vay nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ còn âm 10,8 tỉ .

Theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2021 thì HOM sẽ không chia cổ tức năm 2020. Năm 2021 HOM đặt kế hoạch doanh thu 1.778,5 tỉ, lợi nhuận sau thuế 1,7 tỉ và cũng sẽ không chia cổ tức. Đại hội cổ đông cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Dũng Trâm làm thành viên HĐQT.

Để lại bình luận